Vážení přátelé,

Bohužel tato aktivní část mých stránek byla stále zaplavována nekontrolovatelným množstvím spamů a proto ji musím uzavřít. Své dotazy, přání a vzkazy mi prosím posílejte přímo na můj mail janaseitz@centrum.cz

Děkuji vám za pochopení.

ZAJÍMAVOSTI A AKTUALITY


Aktuální dění kolem znovuotevření Norska


Otevřené hraniční přechody do Norska https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

Aktuální cestovatelský semafor https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1


Pozor na podmínky tranzitu přes Dánsko a Švédsko, u neočkovaných je potřeba mít potvrzení o testu https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/novinky/omezeni_cestovani_v_souvislosti_s_covid_1.htm


Změny platící od 2.8.2021  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trinn-4-iverksettes-ikke-na/id2866643/Od 5. července 2021 včetně přebírá Norsko evropská kritéria pro určování rizika nákazy v jednotlivých zemích a regionech a upravuje pravidla pro cestování. Upozorňujeme, že pravidla se mohou v průběhu léta rychle měnit. Vždy si proto před cestou ověřte aktuální informace na primárních norských zdrojích.

Odkazy na primární zdroje:
www.government.no
www.helsenorge.no

Aktuální mapu/semafor evropských zemí a regionů naleznete zde: Entry quarantine and rules upon arrival in Norway - NIPH (fhi.no). Případné změny budou zveřejněny každý pátek ve 12:00 na stránkách regjeringen.no a platné budou od následujícího pondělí, kdy se také změní interaktivní mapa na fhi.no.

Česká republika patří od pondělí 5. 7. mezi zelené země.
(zdroj: Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne - regjeringen.no)

Shrnutí základních pravidel pro cestování obyvatel zelených zemí do Norska platných k 5. 7. 2021:

  • Lidé žijící v zelených zemích mohou cestovat do Norska za jakýmkoliv účelem, včetně turismu.
  • Plně očkovaní lidé (min. 1 týden po 2. dávce u dvoudávkových vakcín nebo 3 týdny po jednodávkové vakcíně Janssen) nebo lidé po prodělání nemoci Covid-19 (do 6 měsíců od pozitivního testu a po skončení izolace), kteří se prokáží evropským nebo norským COVID certifikátem, se nemusí při příjezdu do Norska registrovat ani testovat.
  • Dospělí a děti nad 12 let, kteří nejsou plně očkovaní ani neprodělali nemoc COVID-19 v posledních 6 měsících, se musí před příjezdem do Norska registrovat prostřednictvím formuláře na entrynorway.no a na hranici s Norskem podstoupit test na koronavirus.
  • Děti do 12 let v doprovodu plně očkovaných rodičů by měly taktéž podstoupit test na koronavirus na hranicích.

(zdroj: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-endringer-i-landvurderingen-flere-land-blir-gronne/id2865113/, https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/international-travels/)

Pro informace o pravidlech při návratu do ČR navštivte stránky MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspxTisková konference z 18.6.2021 přinesla hodně překvapení a i pozitivních zpráv.

Příští týden se zahájí třetí krok znovuotevření Norska s malými, ale důležitými změnami. Kromě vnitrostátních zvolnění přináší vláda i úlevy při cestování do Norska.

Zde je oficiální znění https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygge_rammer/id2862254/

Teď se bude cestování řídit semaforem https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


Již v pondělí 21. června bude Norsko harmonizovat barvy zemí s EU, ale prahové hodnoty pro výjimku z karantény se změní až 5. července.  Zelené země jsou země, které mají výskyt infekcí pod 25/100 000 za posledních 14 dní a podíl pozitivních pod čtyřmi procenty. Lidé, kteří žijí v zelené zemi a zůstali tam posledních deset dní, mohou také volně cestovat v Norsku bez ohledu na státní občanství. Bude však požadována registrace ve vstupním registru a testování na hranici. www.regjeringen.no/contentassets/00877516288a4c0f96005bab69f1a91a/terskelverdier.pdf


Od pondělí 5. července vláda změní hranici pro „zelenou zemi“.Norská pravidla se přizpůsobí evropským doporučením. Zelené země budou ty, které mají výskyt infekcí pod 50/100 000 za posledních 14 dní a podíl pozitivních pod čtyři procenta, nebo infekci pod 75/100 000 a podíl pozitivních pod jedno procento.


Stále zůstane požadavek na registraci ve vstupním registru https://reg.entrynorway.no/ a testování na hranici.


Právě FHI posuzuje, které země jsou zelené. Obvykle to bude oznámeno každý pátek a začne to platit od půlnoci následujícího pondělí. Mapu FHI najdete zde https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


Vláda rozhodla, že požadavek na testování a registraci vstupu bude odstraněn u osob, které mohou doložit, že byly plně očkovány nebo prodělaly covid-19.


Teď platí, že plně očkovaní a osoby, které prodělaly covid-19 za posledních šest měsíců, budou osvobozeny od vstupní karantény, pokud to mohou doložit norským koronovým certifikátem. Od 24. června se ale Norsko připojí k řešení EU. Ti, kteří pochází ze zemí EU / EHP a mají certifikát EU, který lze ověřit pomocí QR kódu a mohou tak prokázat, že byli plně očkováni nebo prodělali covid-19 za posledních šest měsíců, mohou vstupit do Norska bez ohledu na status dané země.


Předpokládám, že v týdnu od 21.6. přibudou ještě doplňující informace, ale Norsko nás nejpozději od 5.7.21 čeká!!!!!!!! Samozřejmě, pokud se nic nesemele ....

*****************************************


Situace v Norsku se stále mění a je potřeba sledovat aktuální dění https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2830454


https://www.mzv.cz/oslo/cz/viza_a_konzularni_cestovni_informace/aktuality/omezeni_vstupu_na_uzemi_norska_v.htmlPravidla vstupu do Norska platící do odvolání


Do Norska momentálně nemohou cestovat:

turisti, kromě několika vyjímek /viz výše
vzdálenější členové rodiny, například prarodiče, přítel nebo snoubenec
cizinci (včetně severských občanů), kteří mají pracovat nebo studovat v Norsku a na které se nevztahuje žádná z výjimek
osoby, kterým bylo uděleno povolení k pobytu za prací nebo studiem v Norsku a které zde dosud nebydlí
obchodní cestující
cizinec, který získal schengenské vízum, ale na kterého se nevztahuje žádná z výjimek
osoby, které mají rekreační majetek v Norsku, ale nemají zde bydliště

Vyjímky:

cizinci s trvalým pobytem v Norsku
cizinci, kteří pobývají v zemi nebo oblasti v EHP / Schengenském prostoru, na které se nevztahuje karanténní povinnost podle nařízení covid-19, § 4, první odstavec, písmeno a, srov. příloha nařízení A.
cizinci, kterým bylo vydáno rodinné imigrační povolení
cizinci, kteří mají navštívit nebo žít s blízkými členy rodiny v Norsku
cizinci, kteří mají trávit čas s dětmi
cizinci, kteří mají zvláštní důvody, které naznačují, že dané osobě je uděleno právo vstupu, například zvláštní odpovědnost za péči o osoby v Norsku nebo jiné důležité důvody
žadatelé o azyl a přesídlení uprchlíci
určité profesní skupiny. Novináři, námořníci a letecký personál, nákladní a osobní doprava, diplomaté a vojenský personál, Sámové při chovu sobů, vědci a členové posádky na mořských výzkumných plavbách.
cizinci pozvaní norskými orgány a zaměstnanci mezinárodních organizací
cizinci, kteří se mají pouze mezipřistání na letišti v Norsku (jak v mezinárodním letištním tranzitu, tak v rámci Schengenu)
cizinci pracující v kritických společenských funkcích
zdravotnický personál ze Švédska a Finska, který pracuje v norské zdravotní a pečovatelské službě
cizinci, kteří mají trvalé bydliště na Svalbardu nebo kteří potřebují cestovat přes norskou pevninu při cestě do práce nebo z práce či pobytu na Svalbardu

Pro ty, kteří mají povolen vstup do Norska, platí pravidla, která najdete zde:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#innreiseregler-til-norge

Podmínky karantény najdete zde https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Poslední tisková konference se zaměřila na zavedení takzvaného koronového pasu.

Veřejný pohled je takový, že přivezená infekce je odpovědná za téměř vše, co souvisí s místními ohnisky. Ve velkých částech je to dokonce pravda. Od úplného uzavření hranic se počet infekcí ustálil na 250 až 450 za den, z nichž velká část se odehrává v Oslu a okolí.

Vláda musela v posledních několika týdnech čelit velké kritice, právě proto, že tento „import“ neudržovala dostatečně přísně pod kontrolou. To je poměrně důležité, abychom pochopili, proč v tomto směru nyní pracuje tak důsledně.

Je to však také situace, která norským zemědělcům velmi ztěžuje práce na polích i mimo ně. Prostě je nedostatek pracovníků. To je pravděpodobně důvod, proč by na rozdíl od původního plánu (viz 4stupňový plán vlády),mohlo být možné za určitých podmínek přidat zahraniční pracovníky už do fáze 2.

Erna Solberg na tiskové konferenci řekla, že otevření pro turisty je myslitelné pouze tehdy, pokud EU vypracuje očkovací certifikát, který jistě zamezí možnosti podvodu a musí být odolný proti padělání. V minulém roce platilo lékařské osvědčení k povolení vstupu do země. Bohužel tam bylo mnoho padělků a tak hodně lidí, převážně ze zemí jihovýchodní Evropy, přijelo s virem a ten se opět rozšířil. Tomu je teď potřeba zabránit se vší konzistencí.

Norsko interně pracuje na koronovém pasu pro občany země. Ten je již v hrubé podobě zveřejněn a každý občan si může online prohlédnout své soukromé zdravotní listy u norské zdravotní služby (Helse Norge). Výsledkem by mělo být, že lidé s úplným očkováním nebo ti, kteří se za posledních 6 měsíců uzdravili, již nepotřebují v zemi žádné testy ani karanténu.
Od června by mělo být pro norské občany možné cestovat do EU a z EU.
Aby bylo možné tento pas legálně zabezpečit, vláda vypracovala návrh zákona, který se předkládá Stortingetu (norskému parlamentu). Evropský koronový pas by měl být k dispozici nejdříve na konci června. Je nutné vyloučit veškeré pokusy o podvod, a proto Norsko vyžaduje, aby tento evropský pas byl jednoznačně přidělen jedné konkrétní osobě a aby byl ověřitelný a odolný proti padělání. Dosud nejsou publikované žádné verze této evropské podoby.

Erna Solber velmi jasně řekla, teprve až bude vše dobře zajištěno, tak se začne uvažovat, jak a kdy znovu otevřít zemi i pro cestovní ruch.

Pokud čteme mezi řádky a můžeme z tohoto vyjádření vyvodit 2 důležité body.

Na jedné straně lze velmi pravděpodobně vyloučit všechny turistické cesty nejméně do konce června. Na druhé straně cestování nebude v nejbližší době možné pro neočkované a neuzdravené . Jak dlouho to tak zůstane však v tuto chvíli nikdo nemůže říci. Vláda nevydala žádná pevná data.


********************************************


Norsko zahájilo v pátek 16.4. 21 program prvního kroku ke znovuotevření země

a 27.5.2021 program druhého kroku, třetí krok by mohl být zahájen 17.6.2021


Více o jednotlivých krocích se dočtete niže


Dne 7.4.2021 v 11:30 zahájila Erna Solberg prezentaci pro Storting.

Na úvod řekla, že vláda bude upřednostňovat nejprve děti a mladé lidi. Pak se teprve bude brát ohled na pracovní místa a podnikání.
Solberg nepředložila žádná data, ale podrobný plán založený na třech klíčových kritériích:

Infekční situace a zatížení chorobami.
Kapacita ve zdravotnictví.
Očkování.


Budeme postupovat krok za krokem a kontrolovaným způsobem. Jakmile jsme otevřeli jeden krok, obvykle počkáme tři týdny, než přejdeme k dalšímu kroku. Když uvidíme, že je to bezpečné a infekce se znovu nezvyšuje, přejdeme k dalšímu plánovanému kroku, říká Solberg.
Dále říká, že všem ve věku nad 18 let by měla být během července nabídnuta první dávka očkování, pokud dodávky dorazí podle slibu.
Plán znovuotevření vlády se skládá ze čtyř kroků a obsahuje přehled opatření, která lze v každém kroku usnadnit.

Krok 1
Vláda příští týden zváží, zda lze zvrátit celé nebo část národního zpřísnění, které přišlo před Velikonocemi.
Toto je krok 1 v znovuotevření a lze jej považovat za přípravnou fázi, říká Solberg.

V kroku 1 vláda mimo jiné zváží tato uvolnění:

Až 5 hostů v soukromých domech.
Výčep do 22:00, s požadavky na stravovací služby.
Lze uskutečnit akce, které spojují pouze lidi z jedné obce.
Doporučení odstupu se změní zpět na 1 metr.
Až 100 lidí na halových akcích, jako jsou kulturní a sportovní akce, konference a bohoslužby, kde všichni sedí na určených místech.
Až 200 lidí na outdoorových akcích, ale 200 osob ve 3 skupinách, pokud publikum sedí na pevně přidělených místech.


Krok 2
Jak to nyní vypadá, při současném vývoji epidemie a tempu očkování nebude možné zahájit druhou fázi plánu znovuotevření dříve než v druhé polovině května, říká Solberg.

Krok 2 zahrnuje:
Otevírá se pro zvýšení tělesné výchovy na univerzitách, vysokých školách a odborných školách.
návštěvy v soukromých domech pro 5 - 10 hostů.
soukromé akce v pronajatých prostorách až pro 20 osob.
Otvírací doba v restauracích se prodlouží do 24:00 a požadavek na stravování se odstraní.
Akce se mohou konat až pro 200 lidí v interiérech, kde všichni sedí na určených určených místech.
Děti a mladí lidé se budou moci účastnit akcí a organizovaných školení. v rámci obce. Uvnitř bude limit 100 osob.
Pro dospělé sportující na místní úrovni se postupně otevírá pro organizovaný trénink venku i uvnitř, ve skupinách do 20 osob. Do poloviny dubna navrhnou zdravotnické orgány model pro znovuotevření místních sportů.
Lze uskutečnit vnitrostátní cestování .
Rada vyhnout se cestování do zahraničí, pokud není cesta nezbytně nutná, zůstává. Při vstupu do země budou i nadále existovat přísné požadavky na karanténu a testování.
Bude možné usnadnit rodinné návštěvy ze zahraničí, a to jak z oblasti EHP, tak ze třetích zemí. Mimo jiné zvážíme otevření vstupu pro přítelkyně a prarodiče.
Úleva bude i pro prioritní skupiny obchodních cest ze zahraničí.


Jaký rámec bude platit pro 17. květen - je příliš brzy na to, abychom se rozhodli nyní. Vláda se vrátí ve druhé polovině dubna s dalšími informacemi o radách a doporučeních k oslavě státního svátku, říká Solberg.

Krok 3
V kroku 3 bude možné uvolnit úlevy v soukromém i veřejném prostoru, mimo jiné umožněním shromažďování více lidí.

Je možné mít doma 20 hostů. Na soukromých akcích v pronajatých prostorách musí mít možnost se setkat až 50 osob
U veřejných akcí bude provedeno samostatné hodnocení, které souvisí s možným využitím rychlých testů a koronového certifikátu. (Toto se také označuje jako očkovací pas nebo osvědčení o očkování).
Budou normální otevírací doby, ale stále budou existovat požadavky na registraci a odstup mezi hosty.
Vláda stále chce, aby co nejvíce lidí pracovalo z domova.
V amatérských sportech pro dospělé se bude uvažovat o postupném otevírání pro sériové hry a další soutěže.
Děti a mladí lidé se budou moci účastnit akcí a organizovaných školení přesahujících hranice obcí.
Vrcholoví sportovci se nyní mohou věnovat téměř běžné sportovní aktivitě.
Vláda rovněž umožní další cesty do zahraničí, ale s pokračujícími požadavky na karanténu a testování. Tyto požadavky se však mohou ze dne na den změnit. Vláda také při cestování do zahraničí zváží, jak lze použít koronové certifikáty.
Rovněž se otevře normálnější pracovní imigrace.
Vláda odhaduje, že Norsko pravděpodobně učiní první tři kroky v plánu do konce června, pokud nezažije zásadní překážky. Zároveň poukazuje na mnoho je nejistých okolností.


Krok 4 - Blíže k normálu, musíte počítat s cestovní karanténou
Život může být téměř normální, ale přesto budou požadavky a opatření pro kontrolu infekce, odstup, pobyt doma, když jste nemocní nebo v karanténě.
Stále může existovat potřeba nějakého využití domácí kanceláře.
Stále budou existovat omezení počtu osob spojená s velkými veřejnými akcemi a volným časem a volnočasovými aktivitami.
Omezení vstupu mohou být stále relevantní, zejména pro cestující z některých zemí s vysokou úrovní infekce.
Stále je třeba očekávat, že mohou existovat požadavky na karanténu a testy pro cestující z určitých oblastí.
Ve všech fázích se plánuje, že školy a školky budou postupovat podle modelu semaforu.

Bude to jednotlivá obec, která po posouzení situace na místě a určí potřebu ostřejší úrovně.


Vše se neustále mění ze dne na den. Před cestou se vždy informujte.

**************************************************************


Nová letecká poslečnost zahajuje 30.6. svůj provoz

https://www.flyr.com/Zajímavé německé stránky.

Někdo si dává velkou práci a shrnuje informace o všech rybářských kempech v Norsku. Na následujících stránkách, které jsou stále ve vývinu, už teď najdete seznam skoro všech kempů se základními informacemi. Další podrobnosti budou následovat. I vy budete mít možnost přidávat hodnocení jednotlivých míst.

https://angelcamps-direkt.de/angelcamps-auf-einen-blick/

**********************************************


*******************************************

Atlantský tunel bez mýtného

pět mýtných stanic, mezi nimi Atlanterhavstunellen mezi Averoy a Kristiansundem,

bude od 1.7.2020 zrušeno.

* Rv 80 Rørvika-Strømsnes i Nordland

* Fv 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal

* Fv 107 Jondalstunnelen i Vestland

* Fv 48 Årsnes Ferjekai og Løfallstrand-Årnes i Vestland

* Fv 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet

***********************************************************

Trajekt Frederikshaven Oslo opět v provozu

Trajektová společnost DFDS zahajuje od 25.6.2020  novou trasu mezi Frederikshavnem v Dánsku a Oslo v Norsku.

Denně bude odjezd z Osla ve 12:00 s příjezdem do Frederikshavn ve 22:00 téhož dne a odjezd z Frederikshavn ve 23:30 s příjezdem do Osla v 09:00 následujícího rána.


Díky tomuto mezipřistání ve Frederikshaven se spojení mezi Oslem a Kodaní změní. Odjezdy budou denně z Osla ve 12:00 s příjezdem do Kodaně v 09:00 následujícího dne, odjezd z Kodaně ve 14:00 s příjezdem v Oslu v 09:00 následujícího dne.

**********************************************************

**************************************************

Staré a nové norské bankovky

V kvetnu 2018 skoncila platnost 100 NOK a 200 NOK bankovek. Komu zustaly stare, neveste hlavu. Jeste neni nic ztraceno. Mate jeste 10 let na vymenu u Norges bank. Sice za mirnych komplikaci, ale kdo ma vetsi hotovost, toho to neodradi. Pripadne se domluvte s kamarady a vymente vsichni dohromady.

Pokud jedete do Norska a mate stare bankovky, muzete se domluvit s pronajimatelem. Ten ma moznost bankovky poslat do banky a hotovost mu bude prictena na ucet.

Kdo tuto moznost nema, muze:

- Hotovost zaslat postou do banky spolu s vyplnenym formularem a penize mu budou pricteny na konto - i zahranicni v patricnem kurzu. Tady jsou info a na prave strane formulare ke stazeni v PDF https://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Ugyldige-sedler-og-mynter/Retningslinjer-veksling-av-ugyldige-sedler-og-mynter/

- nebo se zastavit  na pobocce teto banky (moc jich neni - Oslo, Tromso, Stavanger, Bergen a Trondheim) a bankovky  do max. hodnoty 10.000 NOK lze vymenit u prepazky. Zde jsou adresy https://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Ugyldige-sedler-og-mynter/Adresser-norges-banks-depoter/

Tady najdete obrazky platnych bankovek https://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Ugyldige-sedler-og-mynter/Retningslinjer-veksling-av-ugyldige-sedler-og-mynter/ a zde neplatnych https://www.norges-bank.no/Sedler-og-mynter/Sedler/ugyldige-sedler/

19. 10. 2019 konci platnost bankovek v hodnote 50 NOK a 500 NOK.  V listopadu 2020 skončila platnost 1000 NOK bankovek. Banka meni jen neplatne bankovky a mince. Více info zde: https://www.norges-bank.no/en/topics/notes-and-coins/New-banknote-series/

********************************************************

Nové předpisy na vývoz ryb z Norska od 1.1.2021

viz Fiskeridir.no


Turistický rybolov v Norsku - pravidla pro zahraniční návštěvníky

Vítejte na rybářské dovolené v Norsku! Moře se svým bohatstvím je společným majetkem a je důležité, abychom o tento společný majetek pečovali a uchovali ho pro budoucnost. Bohužel populace ryb podél pobřeží Norska je pod tlakem. Jsme proto nuceni společně zajistit, aby budoucí generace měli také příležitost k rybolovu.

Srdečně vás zveme k rybaření zdarma v norských slaných vodách.


Přitom platí několikpravidel:


Používejte pouze ruční rybářské náčiní.


Nesmějí být loveny tyto chráněné druhy:

Po celý rok je chráněn:

žralok ostroun, žralok veliký, žralok sleďový, mníkmodrý, humr, tuňák obecný, žralok hedvábný, úhoř,pyskoun.

Chráněno během části roku (viz www.fdir.no nebo se ptejte svého hostitele):

Grónský (černý) halibut, halibut , hranáč šedý, okouník


Dodržujte minimální velikosti ryb


Prodej vašich úlovků je zakázán


Při rybaření udržujte vzdálenost nejméně 100 metrů od rybích sádek


Z Norska můžete vyvézt 18 kg ryb nebo rybích produktů a to pouze pokud rybaříte v registrované rybářské základně, a to max. 2x do roka. Podmínkou je také hlášení úlovků.

Další informace naleznete na adrese https://fiskeridir.no/Turistfiske/Fiskesmugling-og-utfoersel/Utfoersel


Respektujte zvířecí svět a neznečišťujte životní prostředí. Na moři noste vždy záchrannou vestu a sledujte počasí - může se rychle změnit.


Registrované rybářské základny jsou povinny hlásit orgánům pro rybolov všechny úlovky.

Každá rybářská výprava a všechny úlovky těchto druhů, jedno zda ponechané nebo puštěné zpět, musí být hlášeny:


Další druhy najdete na stránkách www.fdir.no


Vývoz ryb: požadavky na kvóty a dokumentaci


Pro hosty v registrovaných turistických rybářských zařízeních činí vývozní kvóta 18 kg.  Při vývozu ryb ze země musí rybáři prokázat, že úlovek se uskutečnil pod kontrolou registrované turistické rybářské organizace.

Vývoz trofejní ryby nad rámec vývozní kvóty již neplatí.


Požadavky na dokumentaci pro vývoz ryb

Při vývozu ryb ze země musí rybáři prokázat, že úlovek se uskutečnil pod kontrolou registrované turistické rybářské společnosti. Mobilní aplikace pro tuto dokumentaci bude brzy k dispozici, v současné době se připravuje. Až do dokončení vývoje aplikace musí rybáři dokumentovat úlovky, které chytili v registrované společnosti, jiným způsobem.


Požadavky

Celní úřad uzná fakturu nebo odpovídající dokument o pobytu. Ty mohou být vydány buď pro určitou osobu s cestovní skupinou nebo přímo na osobu. Doklad musí obsahovat následující informace:


Jméno, adresa a číslo registrované společnosti turistického rybolovu

Jméno (jména) osoby (osob) , které v tomto podniku lovily

Doba pobytu

Počet osob, kterých se pobyt týká


Také kopie zprávy o úlovku, který rybářský turistapředložil turistickému zařízení,může být celními orgány uznán. Tato kopie musí obsahovat následující informace:


Identita společnosti

Kdo a kdy lovil

úlovky

Dokument je možné vytisknout, orazítkovat a podepsat příslušnou společnostípřed odjezdem domů. Osoby jmenovitě uvedené v dokumentu musí být přítomny při vývozu ryb.

Povinné vrácení halibuta přes 2 metry

Vzhledem k vysokému obsahu potenciálně nebezpečných cizích látek je od pondělí 9. října 2017 povinné vrátit halibuta přes 2 metry zpět do vody.

Povinnost se vztahuje na všechny rybáře (profesionální rybáři, sportovní rybáři a turisti) bez ohledu na druh a oblast rybolovu.

Tato povinnost platí pro všechny životaschopné, mrtvé nebo umírající halibuty přes dva metry.

Po dlouhou dobu je známo, že staří halibuti celý svůj život ukládají v těle cizí látky, které mohou představovat nebezpečí pro lidi. Z tohoto důvodu je nutné velké halibuty vrátit zpět do vody.


Minimální lovné míry

Aby bylo zajíštěno, že dostatek mladých ryb dospěje a bude schopný reprodukce, se od 1. ledna 2010 v norských mořských vodách uplatňují povinné minimální lovné míry.

Ulovené podměrečné ryby, které jsou životaschopné, musí být vráceny vodě. Namočte si prosím ruce do mořské vody, opatrně uvolněte ulovené ryby z háčku a pusťte je zpět. Mrtvé nebo neživotaschopné ryby mohou být odebrány k vlastní spotřebě.

Vyhýbejte se chytání podměrečných ryb. Pokud chytáte více podměrečných ryb, změňte rybářské místo nebo použijte větší háčky.

Úplný přehled minimálních měr naleznete na webových stránkách https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-22-1878?q=minstem%C3%A5l#KAPITTEL_11 nebo si můžete si vyžádat zdarma vlastní informační brožury zasláním e-mailu na adresu info@fiskeridir.no . Brožura je k dispozici v norštině a v následujících jazycích: němčina, angličtina, polština, ruština.


Krab královský a pobřežní lov tuleňů

Turisté se nesmějí přímo účastnit chytání kraba královského, ale určitá kvóta byla přidělena odvětví turistického rybolovu ve Finnmarku.
Turisté se schválenou střeleckou licencí mají za určitých podmínek povoleno účastnit se lovu tuleňů na pobřeží společně s norskými občany.
Pokud se chcete zúčastnit lovu kraba královského a pobřežního lovu tuleňů, informujte se v místě vašeho ubytování, zda mají potřebné kvóty a povolenky.Užijte si váš pobyt v Norsku


Fiskeridirektoratet - Norský úřad pro rybolov - odpovídá na všechny otázky v angličtině, norštině nebo ruštině. Stačí zaslat e-mail na info@fiskeridir.no.


Krásnou dovolenou přeje

Jana Seitzová

Seznam registrovaných pronajímatelů, který je stále aktualizován. Proto nepropadejte panice, pokud tam ještě toho svého nenajdete.

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Turistfiske-i-Norge/Registrerte-turistfiskebedrifter

Seznam povinně registrovaných

https://tableau.fiskeridir.no/t/Internet/views/Turistfiskevirksomheter-obligatorisk/Oversiktturistfiskevirksomheter?%3Aembed=y&%3AshowShareOptions=no&%3Adisplay_count=no&%3AshowVizHome=no

Seznam dobrovolně registrovaných

https://tableau.fiskeridir.no/t/Internet/views/Turistfiskevirksomheter-frivillig/Oversiktturistfiskevirksomheter?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no%20

********************************************************

Trollpikken bude zase stát a už i stojí

Nějaký vandal urazil trolího pinďourka, který se majestátně tyčil nedaleko Egersundu. Toto vandalství vyvolalo bouři nevole, ale i solidarity. Ve spontánní sbírce na opravu se během několika dnů sešlo více než 200.000 NOK a oprava už proběhla.

Zde je možnost vidět opravu https://www.youtube.com/watch?v=Jks0CGuE0Y8

*****************************************

Zákaz lovu halibutů nad 2 m

Halibut se dožívá až 60 let a za ty roky se v jeho těle naskládá spousta škodlivin. Podle slov profesních rybářů, čím větší halibut, tím hůř se i prodává a méně chutná. Halibuti do 40 kg jsou bez problemů.

Halibut nad 2 metry musí bát vrácen zpět vodě, ať je života schopný či ne. Více najdete zde https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/1017/Innfoerer-utkastpaabud-for-kveite-over-2-meter

****************************************

I tak se dají představit na nové bankovky, které bude Norsko mít. https://www.youtube.com/watch?v=J2CKHH_KKGE

A kdo by se divil, ze je v reklame alkohol :  pijí tam rybi tuk!


*********************************************************************

Kamera v Atlanterhavsveien Sjostuer  Averoy

http://ipcamlive.com/56028da8863ce

Ostrov Grip

http://85.221.20.23/en/AViewer.html

web-kamery v Norsku

http://www.webcamsinnorway.com/webcams.php

************************************************

Stena Line

Nedávno byly otevřeny nové webové stránky trajektové spolecnosti Stena line v češtině.

http://www.stenaline.cz/cestovani-do-norska

Další zajímavosti se dočtete také na

http://trajektem.blogspot.cz/2013/10/jak-se-nalodit-na-trajekt.html

***************************************************

Odměna 500 norských korun za informace o chyceném lososovi

V norských lososových řekách bylo vysazeno 18.600 označených lososů. Vysílačky a značky mají pomoci při zkoumání jejich migrace, chování a schopnosti přežití, zvláště při metodě Chyť a pusť, která se stále více mezi rybáři rozšiřuje.

Tato metofda je stále rozporuplná, ale podle posledních výzkumů, je úmrtnost ryb, při dodržení správného postupu při opětném pouštění ulovené ryby, méně než 5 procent.

Pokud označkovaného lososa ulovíte, na značce je uvedená mailová adresa a telefonní číslo, kam úlovek nahlásit. Za vaši zprávu obdržíte odměnu ve výši 500 norských korun.

V případě, že se rozhodnete označeného lososa opět pustit, značení neodstraňujte.

Zaznamenejte a nahlašte prosím co nejvíce informací: kde byla ryba chycena, číslo značky, datum, hodinu, místo, délku rybolovu, metodu….

Nezapomňte uvést take vaše celé jméno, telefon a adresu. Kontakt a více najdete také zde

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2146/Default.aspx?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

Na řekách Otra, Gaula, Orkla, Verdalselva, Lakselva, Ranaelva og vassdraget Osen-Vestre Hyen byli lososi označeni tenkým značením, na řekách Otra, Gaula a Orkla i radiovym vysílačem.

Info v norském tisku http://www.nrk.no/nordland/lover-dusor-for-fiskerapport-1.11044384

*******************************

Nemáte základní vybavení na rybolov?

Samozřejmě, nekteří majitelé mají pruty k zapůjčení, ale až na místě zjistíte, v jakém jsou stavu. Vybavení i auto si můžete půjčit už v ČR.  Obraťte se prímo na tuto adresu http://www.rybolov-sever.com/pujcovna-rybarskeho-vybaveni

********************************


*********************************

Rybí trh v Bergenu

láká návštěvníky svou novou tržnicí.

Tohle prostě ještě chybělo: světově proslulý rybí trh v Bergenu, jehož historie sahá až do 13. století, byl nyní rozšířen o atraktivní tržnici. Zde můžete zakoupit čerstvě ulovené lahůdky norských vod a dokonce i  za deště si na nich pochutnat v autentickém prostředí. Za prosklenými stěnami lákají ke koupi ryby, krabi, humři i škeble. Jídla se podávají u stolů, které stojí jednoduše mezi stánky s rybami.

Mimochodem, návštěva tržnice se vyplatí dvakrát: do prvního patra se totiž přestěhovala kancelář turistických informací. Návštěvníci  Bergenu zde mohou získat informace o všech památkách ve městě a okolí.

http://www.torgetibergen.no/english.asp

http://www.visitbergen.com/en/Articles/Tourist-Information/

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.8133819

*************************

Dne 20. 8. 2011 byl v Kåfjordském údolí slavnostně otevřen most pro pěší. Most byl pomocí speciálního vrtulníku umístěn nad 150 m hlubokou soutězkou nedaleko velkého vodopádu a stane se pravděpodobně lákadlem pro četné návštěvníky severního Norska.

Také vyznavači Bungee Jumpingu si přijdou na své.

*******************

LOFOTY V prosinci 07 bylo otevřeno  Lofast spojení – přes mosty a tunely z Gullesfjordbotn (Troms) do Fiskoböl na Lofotech. Spojka je 53 km dlouhá a zkrátí cestu po E10 o 30 km, jeden trajekt po cestě odpadá.  Cesta vede přes 2 dlouhé a 10 kratších mostů a skrz 4 tunely (nejdelší tunel  měří 3,5 km) a je zadarmo - žádné mýtné. Z letiště Evenes/ Narvik by měla cesta na ostrovy trvat asi 2,5 hodiny. Z Narviku taky ted jezdií denně autobus do Svolvaer. http://www.ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=2065&fs=3

*********************

V Norsku byl dokončen nejhlubší tunel na světě.- Eiksundtunel.

Tunel je 287 m hluboký a 7768 m dlouhý. (Dosud byl nejhlubšíi tunel na Hitru 264 m.) Stál 970 mil NOK a spojí ostrovní komuny Hareid, Herøy, Sande a Ulstein s pevninou - komuny Ørsta a Volda. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more … /1.4847592http://sveinskeide.net/eiksundtunnelen/ … 20sted.htm

*********************

V prosinci 2009 byl trochu opožděně otevřen tunel spojující ostrov Averoy a Kristiansund. (RV 64)

Atlanterhavstunellen se takto stal pokračováním známé Atlantické cesty a ostrovnímu městu Kristiansund  odpadl další trajekt.  Tunel je 250 m hluboký a 5727 m dlouhý. Stavba tunelu trvala dva a půl roku. Mýtné 85 NOK auto do 6 m s řidičem, 35 NOK dospělí a 15 NOK děti. http://85.200.219.104/Hjem-313.aspx

**********************

Nejen na známé Atlantické cestě je zvykem chytat ryby z mostu v proudech při přílivu a  odlivu nebo za špatného počasí, kdy není bezpečné vyjíždět na moře. Pro bezpečnost rybářů a i projíždějících aut byla postavenana na Atlantické cestě na mostě Myrbærholmen lávka pro rybáře. Slavnostně bude předána do provozu 2.7. 2010.

*********

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.